skullcap skeletonizer moth
The (Choreutoidea) - family
(Millieriinae) - subfamily
(Millieria)

(Millieria dolosana)
(Phormoestes)

(Phormoestes palmettovora)
(Nyx)

(Nyx puyaphaga)

(Nyx viscachensis)
(Brenthiinae) - subfamily
(Brenthia)

(Brenthia albimaculana)

(Brenthia anisopa)

(Brenthia ardens)

(Brenthia buthusalis)

(Brenthia caelicola)

(Brenthia carola)

(Brenthia catenata)

(Brenthia confluxana)
Metalmark Moth
(Brenthia coronigera)

(Brenthia cubana)

(Brenthia cyanaula)

(Brenthia diplotaphra)

(Brenthia dendronympha)

(Brenthia elachista)

(Brenthia elongata)

(Brenthia entoma)

(Brenthia excusana)

(Brenthia formosensis)

(Brenthia gamicopis)

(Brenthia gregori)

(Brenthia harmonica)

(Brenthia hexaselena)

(Brenthia hibiscusae)

(Brenthia leptocosma)

(Brenthia leucatoma)

(Brenthia melodica)

(Brenthia monolychna)

(Brenthia moriutii)

(Brenthia nephelosema)

(Brenthia octogemmifera)

(Brenthia ocularis)
Pacock Brenthia Moth
(Brenthia pavonacella)

(Brenthia pileae)

(Brenthia pleiadopa)

(Brenthia quadriforella)

(Brenthia salaconia)

(Brenthia sapindella)

(Brenthia spintheristis)

(Brenthia thoracosema)

(Brenthia trilampas)

(Brenthia trilitha)

(Brenthia trimachaera)

(Brenthia virginalis)

(Brenthia yaeyamae)
(Litobrenthia)

(Litobrenthia angustipunctata)

(Litobrenthia grammodes)

(Litobrenthia japonica)

(Litobrenthia luminifera)

(Litobrenthia stephanephora)

(Litobrenthia tetartodipla)
(Choreutinae) - subfamily
(Alasea)

(Alasea corniculata)
(Anthophila)

(Anthophila abhasica)

(Anthophila alpinella)

(Anthophila armata)

(Anthophila bidzilyai)

(Anthophila brachymorpha)

(Anthophila colchica)

(Anthophila decolorana)

(Anthophila dischides)
Common Nettle-Tap
(Anthophila fabriciana)

(Anthophila filipjevi)

(Anthophila latarniki)

(Anthophila ludifica)

(Anthophila massaicae)

(Anthophila oreina)

(Anthophila threnodes)
(Asterivora)

(Asterivora albifasciata)

(Asterivora analoga)

(Asterivora antigrapha)

(Asterivora barbigera)

(Asterivora chatuidea)

(Asterivora colpota)

(Asterivora combinatana)

(Asterivora exocha)

(Asterivora fasciata)

(Asterivora homotypa)

(Asterivora inspoliata)

(Asterivora iochondra)

(Asterivora lampadias)

(Asterivora marmarea)

(Asterivora microlitha)

(Asterivora ministra)

(Asterivora nivescens)

(Asterivora oleariae)

(Asterivora symbolaea)

(Asterivora tillyardi)

(Asterivora tristis)

(Asterivora urbana)

(Asterivora zomeuta)
(Caloreas)

(Caloreas apocynoglossa)

(Caloreas augustella)

(Caloreas blandinalis)

(Caloreas caliginosa)

(Caloreas charmonica)

(Caloreas coloradella)

(Caloreas cydrota)

(Caloreas enantia)

(Caloreas hymenaea)

(Caloreas lactibasis)

(Caloreas leucobasis)

(Caloreas loxotenes)

(Caloreas multimarginata)

(Caloreas occidentella)

(Caloreas pelinobasis)

(Caloreas schausiella)

(Caloreas tacubayella)

(Caloreas venusta)
(Choreutis)

(Choreutis achyrodes)

(Choreutis aegyptiaca)

(Choreutis agelasta)

(Choreutis amethystodes)

(Choreutis angulosa)

(Choreutis anthorma)

(Choreutis antichlora)

(Choreutis antiptila)

(Choreutis argoxantha)

(Choreutis argyrota)

(Choreutis argyrastra)

(Choreutis atrosignata)

(Choreutis basalis)

(Choreutis bathysema)

(Choreutis betuliperda)

(Choreutis caradjai)

(Choreutis chalcotoxa)

(Choreutis chelaspis)

(Choreutis chi)

(Choreutis collapsa)

(Choreutis cothurnata)

(Choreutis cunuligera)

(Choreutis cyanogramma)

(Choreutis cyanotoxa)
Diana's Choreutis Moth
(Choreutis diana)

(Choreutis dichlora)

(Choreutis diplogramma)

(Choreutis dryodora)

(Choreutis emplecta )

(Choreutis entechna)

(Choreutis equatoris )

(Choreutis euclista)

(Choreutis eumetra)

(Choreutis falsifica)

(Choreutis flavimaculata )

(Choreutis gratiosa)

(Choreutis holachyrma)

(Choreutis hyligenes)

(Choreutis ialeura)

(Choreutis inscriptana)

(Choreutis inspirata)

(Choreutis irimochla)

(Choreutis irridens)

(Choreutis itriodes)

(Choreutis japonica)

(Choreutis lethaea)

(Choreutis limonias )

(Choreutis ludifica)

(Choreutis lutescens)

(Choreutis marzoccai)

(Choreutis melanopepla)

(Choreutis melophaga)

(Choreutis mesolyma)

(Choreutis metallica)

(Choreutis minuta)

(Choreutis montana)
Fig-Tree Skeletonizer
(Choreutis nemorana)

(Choreutis niphocrypta)

(Choreutis novarae)

(Choreutis obarata)

(Choreutis ophiosema)

(Choreutis optica)

(Choreutis ornaticornis)

(Choreutis orthogona)
Apple-and-Thorn Skeletonizer
(Choreutis pariana)

(Choreutis parva)

(Choreutis pelargodes)

(Choreutis pentacyba)

(Choreutis periploca )

(Choreutis piepersiana)

(Choreutis plectodes)

(Choreutis plumbealis)

(Choreutis porphyratma)

(Choreutis psilachyra)

(Choreutis pychnomochla)

(Choreutis quincyella)

(Choreutis sandaracina)

(Choreutis semicincta)

(Choreutis sexfasciella)

(Choreutis simplex)

(Choreutis stereocrossa)

(Choreutis strepsidesma)

(Choreutis streptatma)

(Choreutis submarginalis)

(Choreutis sycopola)

(Choreutis taprobanes)

(Choreutis tigroides)

(Choreutis tomicodes)

(Choreutis topitis)

(Choreutis torridula)

(Choreutis tricyanitis)

(Choreutis trogalia)

(Choreutis turilega)

(Choreutis vinosa)

(Choreutis xanthogramma)

(Choreutis yakushimensis)
(Hemerophila)

(Hemerophila albertiana)

(Hemerophila arcigera)
Diva Hemerophila Moth
(Hemerophila diva)

(Hemerophila felis)

(Hemerophila houttuinialis)

(Hemerophila milliaria)

(Hemerophila musicosema)

(Hemerophila orinympha)

(Hemerophila triacmias)
(Melanoxena)

(Melanoxena falsissima)
(Niveas)

(Niveas agassizi)

(Niveas kone)
(Ornarantia)

(Ornarantia biferana)

(Ornarantia bigerana)

(Ornarantia canofusana)

(Ornarantia chorica)

(Ornarantia cinctipes)

(Ornarantia contrariana)

(Ornarantia contubernalis)

(Ornarantia crociella)

(Ornarantia dyari)

(Ornarantia gradella)

(Ornarantia immarginata)

(Ornarantia laciniosella)

(Ornarantia meratella)

(Ornarantia ophiodesma)

(Ornarantia rimulalis)

(Ornarantia scenophora)

(Ornarantia tristis)

(Ornarantia velatana)

(Ornarantia wagneri)

(Ornarantia xutholopa)
(Peotyle)

(Peotyle atmodesma)

(Peotyle batangensis)
(Prochoreutis)

(Prochoreutis alpina)

(Prochoreutis alpinoides)

(Prochoreutis argyrastra)

(Prochoreutis arisema)

(Prochoreutis atrox)

(Prochoreutis bella)

(Prochoreutis brunescens)

(Prochoreutis chionocosma)

(Prochoreutis clemensella)

(Prochoreutis delicata)

(Prochoreutis diakonoffi)

(Prochoreutis drosodoxa)

(Prochoreutis dyarella)

(Prochoreutis extrincicella)

(Prochoreutis hadrogastra)

(Prochoreutis halimora)

(Prochoreutis hestiarcha)

(Prochoreutis holotoxa)
Skullcap Skeletonizer Noth
(Prochoreutis inflatella)

(Prochoreutis intermediana)

(Prochoreutis kurokoi)

(Prochoreutis miniholotoxa)

(Prochoreutis monognoma)
Miller’s Nettle-Tap
(Prochoreutis myllerana)

(Prochoreutis pernivalis)

(Prochoreutis pseudostellaris)

(Prochoreutis radians)

(Prochoreutis sachalinensis)

(Prochoreutis sehestediana)

(Prochoreutis solaris)

(Prochoreutis sororculella)

(Prochoreutis stellaris)

(Prochoreutis subdelicata)

(Prochoreutis talyshensis)

(Prochoreutis ultimana)

(Prochoreutis ussurica)
(Rhobonda)

(Rhobonda gaurisana)

(Rhobonda heliaspis)

(Rhobonda palaeocosma)
(Saptha)

(Saptha aeolodoxa)

(Saptha angustistriata)

(Saptha beryllitis)

(Saptha chrysoprasitis)

(Saptha cypridia)

(Saptha divitiosa)

(Saptha elegans)

(Saptha exanthista)

(Saptha iridopa)

(Saptha libanota)

(Saptha macrospila)

(Saptha paradelpha)

(Saptha prasochalca)

(Saptha pretiosa)

(Saptha pronubana)

(Saptha smaragditis)

(Saptha tabularia)
(Tebenna)

(Tebenna agalmatopa)

(Tebenna agelasta)

(Tebenna alliciens)

(Tebenna balsamorrhizella)

(Tebenna bjerkandrella)
Small Thistle Moth
(Tebenna bradleyi)

(Tebenna carduiella)

(Tebenna caucasica)

(Tebenna chingana)

(Tebenna chodzhajevi)

(Tebenna chrysotacta)

(Tebenna chrysoterma)

(Tebenna fuscidorsis)

(Tebenna galapagoensis)

(Tebenna gemmalis)
Everlasting Tebenna Moth
(Tebenna gnaphaliella)

(Tebenna immutabilis)

(Tebenna inspirata)

(Tebenna lapidaria)

(Tebenna leptilonella)
Small Thistle Moth
(Tebenna micalis)

(Tebenna onustana)

(Tebenna piperella)

(Tebenna pretiosana)

(Tebenna pychnomochla)
Rosinweed Moth
(Tebenna silphiella)

(Tebenna submicalis)

(Tebenna yamashitai)
(Trichocirca)

(Trichocirca tyrota)
(Telosphrantis)

(Telosphrantis aethiopica)
(Tortyra)

(Tortyra aenescens)

(Tortyra argentifascia)

(Tortyra auriferalis)

(Tortyra aurofasciana)

(Tortyra cantharodes)

(Tortyra caracasiae)

(Tortyra chalcobathra)

(Tortyra chalcodes)

(Tortyra cuprinella)

(Tortyra ferratella)

(Tortyra fulgens)

(Tortyra hoguella)

(Tortyra hyalozona)

(Tortyra ignita)

(Tortyra iocyaneus)

(Tortyra malacozona)

(Tortyra orphnophanes)

(Tortyra rhodoclaena)
Slosson's Metalmark Moth
(Tortyra slossonia)

(Tortyra spectabilis)

(Tortyra sporodelta)

(Tortyra violacea)

(Tortyra vividis)
(Zodia)

(Zodia chrysosperma)

(Zodia ochripalpis)

(Zodia plutusana)

(Zodia rutilella)

(Zodia scintillana)