The Tinamous (Tinamiformes) order
(Tinamidae) family
(Nothurinae) subfamily
(Eudromia)

(Eudromia elegans elegans)

(Eudromia elegans intermedia)

(Eudromia elegans magnistriata)

(Eudromia elegans riojana)

(Eudromia elegans albida)

(Eudromia elegans multiguttata)

(Eudromia elegans devia)

(Eudromia elegans patagonica)

(Eudromia elegans numida)
Elegant Crested Tinamou
(Eudromia elegans)

(Eudromia elegans wetmorei)

(Eudromia intermedia)
Quebracho Crested Tinamou
(Eudromia formosa)

(Eudromia formosa formosa)

(Eudromia formosa mira)
(Nothoprocta)
Ornate Tinamou
(Nothoprocta ornata)

(Nothoprocta ornata ornata)

(Nothoprocta ornata branickii)

(Nothoprocta ornata rostrata)
Chilean Tinamou
(Nothoprocta perdicaria)

(Nothoprocta perdicaria perdicaria)

(Nothoprocta perdicaria sanborni)
Brushland Tinamou
(Nothoprocta cinerascens)

(Nothoprocta cinerascens cinerascens)

(Nothoprocta cinerascens parvimaculata)
Andean Tinamou
(Nothoprocta pentlandii)

(Nothoprocta pentlandii pentlandii)

(Nothoprocta pentlandii ambigua)

(Nothoprocta pentlandii oustaleti)

(Nothoprocta pentlandii niethammeri)

(Nothoprocta pentlandii fulvescens)

(Nothoprocta pentlandii doeringi)

(Nothoprocta pentlandii mendozae)
Curve-Billed Tinamou
(Nothoprocta curvirostris)

(Nothoprocta curvirostris curvirostris)

(Nothoprocta curvirostris peruviana)
Taczanowski's Tinamou
(Nothoprocta taczanowskii)
(Nothura)

(Nothura maculosa maculosa)

(Nothura maculosa major)

(Nothura maculosa major)

(Nothura maculosa cearensis)

(Nothura maculosa paludivaga)

(Nothura maculosa annectens)
Spotted Nothura
(Nothura maculosas)

(Nothura maculosa pallida)

(Nothura maculosa submontana)

(Nothura boraquira)

(Nothura chacoensis)

(Nothura darwinii)

(Nothura minor)
(Rhynchotus)
Red-Winged Tinamou
(Rhynchotus rufescens)

(Rhynchotus rufescens rufescens)

(Rhynchotus rufescens catingae)

(Rhynchotus rufescens pallescens)
Huayco Tinamou
(Rhynchotus )
(Taoniscus)
Dwarf Tinamou
()
(Tinamotis)
Patagonian Tinamou
(Tinamotis ingoufi)
Puna Tinamou
(Tinamotis pentlandii)
(Tinaminae) - subfamily
(Crypturellus)
Black-Capped Tinamou
(Crypturellus atrocapillus)

(Crypturellus atrocapillus atrocapillus)

(Crypturellus atrocapillus garleppi)
Slaty-Breasted Tinamou
(Crypturellus boucardi)

(Crypturellus boucardi boucardi)

(Crypturellus boucardi costaricensis)
Bartlett's Tinamou
(Crypturellus bartletti)
Berlepsch's Tinamou
(Crypturellus berlepschi)
Rusty Tinamou
(Crypturellus brevirostris)
Barred Tinamou
(Crypturellus casiqiare)
Cinereous Tinamou
(Crypturellus cinereus)
Thicket Tinamou
(Crypturellus cinnamomeus)
Grey-Legged Tinamou
(Crypturellus duidae)
Magdalena Tinamou
(Crypturellus erythropus)
Choco Tinamou
(Crypturellus kerriae)
Yellow-Legged Tinamou
(Crypturellus noctivagus)

(Crypturellus noctivagus noctivagus)

(Crypturellus noctivagus zabele)

(Crypturellus obsoletus obsoletus)

(Crypturellus obsoletus griseiventris)

(Crypturellus obsoletus hypochraceus)

(Crypturellus obsoletus punensis)
Traylor's Tinamou
(Crypturellus obsoletus traylori)

(Crypturellus obsoletus ochraceiventris)
Yellow-Legged Tinamou
(Crypturellus noctivagus)

(Crypturellus obsoletus castaneus)

(Crypturellus obsoletus knoxi)

(Crypturellus obsoletus cerviniventris)
Western Thicket Tinamou
()
Small-Billed Tinamou
(Crypturellus parvirostris)
Tepui Tinamou
(Crypturellus ptaritepui)
-extinct-
(Crypturellus reai)

(Crypturellus soui meserythrus)

(Crypturellus soui modestus)

(Crypturellus soui capnodes)

(Crypturellus soui poliocephalus)

(Crypturellus soui caucae)

(Crypturellus soui harterti)

(Crypturellus soui mustelinus)

(Crypturellus soui caqueta)

(Crypturellus soui nigriceps)

(Crypturellus soui soui)

(Crypturellus soui albigularis)

(Crypturellus soui inconspicuus)
Little Tinamou
(Crypturellus soui)

(Crypturellus soui andrei)

(Crypturellus soui panamensis)

(Crypturellus tataupa tataupa)

(Crypturellus tataupa inops)

(Crypturellus tataupa peruvianus)
Tataupa Tinamou
(Crypturellus tataupa)

(Crypturellus tataupa lepidotus)

(Crypturellus undulatus undulatus)

(Crypturellus undulatus manapiare)

(Crypturellus undulatus simplex)
Undulated Tinamou
(Crypturellus undulatus)

(Crypturellus undulatus adspersus)

(Crypturellus undulatus yapura)

(Crypturellus undulatus vermiculatus)
Brazilian Tinamou
(Crypturellus strigulosus)
Pale-Browed Tinamou
(Crypturellus transfasciatus)
Variegated Tinamou
(Crypturellus variegatus)
(Nothocercus)
Highland tinamou
(Nothocercus bonapartei frantzii)
Highland tinamou
(Nothocercus bonapartei bonapartei)
Highland tinamou
(Nothocercus bonapartei discrepans)
Highland tinamou
(Nothocercus bonapartei)
Highland tinamou
(Nothocercus bonapartei intercedens)
Highland tinamou
(Nothocercus bonapartei plumbeiceps)
Tawny-Breasted Tinamou
(Nothocercus julius)
Hooded Tinamou
(Nothocercus nigrocapillus)
Hooded Tinamou
(Nothocercus nigrocapillus cadwaladeri)
Hooded Tinamou
(Nothocercus nigrocapillus nigrocapillus)
(Tinamus)

(Tinamus major major)

(Tinamus major percautus)

(Tinamus major robustus)

(Tinamus major fuscipennis)

(Tinamus major castaneiceps)

(Tinamus major brunniventris)

(Tinamus major saturatus)

(Tinamus major latifrons)

(Tinamus major zuliensis)
Great Tinamou
(Tinamus major)

(Tinamus major olivascens)

(Tinamus major peruvianus)

(Tinamus major serratus)
Black Tinamou
(Tinamus osgoodi)

(Tinamus osgoodi osgoodi)

(Tinamus osgoodi herskovitzi)

(Tinamus tao larensis)

(Tinamus tao tao)

(Tinamus tao kleei)
Grey Tinamou
(Tinamus tao)

(Tinamus tao septentrionalis)
White-Throated Tinamou
(Tinamus guttatus)
Solitary Tinamou
(Tinamus solitarius)