The Kiwis (Apterygiformes) - Order
(Aepyornithidae) - family
(Aepyornis) - extinct -

(Aepyornis gracilis)
- extinct -

(Aepyornis hildebrandti)
- extinct -
Elephant Bird
(Aepyornis maximus)
- extinct -
Elephant Bird
(Aepyornis medius)
- extinct -

(Aepyornis titan)
- extinct -
(Mullerornis)

(Mullerornis agilis)

(Mullerornis betsilei)

(Mullerornis rudis)
The (Apterygidae) - family
The (Apteryx)
South Island Brown Kiwi
(Apteryx australis australisc)
Stewart Island Brown Kiwi
(Apteryx australis lawryi)
Northern Fiordland Southern Brown Kiwi
(Apteryx australis )
Southern Brown Kiwi
(Apteryx australis)
Southern Fiordland Tokoeka
(Apteryx australis )
Haast Southern Brown Kiwi
(Apteryx australis haasti)
Great Spotted Kiwi
(Apteryx haastii)
North Island Brown Kiwi
(Apteryx mantelli)
Little Spotted Kiwi
(Apteryx owenii)
Okarito kiwi
(Apteryx rowi)
West Coast Spotted Kiwi
(Apteryx occidentalis)
- extinct -