lemys oregonensis)
The True Tortoises (Testudinidae) - family
(Aldabrachelys)
Aldabran Giant Totoise.
(Aldabrachelys gigantea)

(Aldabrachelys abrupta)
-extinct-

(Aldabrachelys grandidieri)
-extinct-
(Astrochelys)
Radiated Tortoise
(Astrochelys radiata)
Angonoka Tortoise
(Astrochelys yniphora)
(Centrochelys)

(Centrochelys atlantica)
-extinct-

(Centrochelys burchardi)
-extinct-

(Centrochelys marocana)
-extinct-

(Centrochelys robusta)
-extinct-
African Spurred Tortoise
(Centrochelys sulcata)

(Centrochelys vulcanica)
-extinct-
(Chelonoidis)
Abaco Tortoise
(Chelonoidis alburyorum)
-extinct-
Red-Footed Tortoise
(Chelonoidis carbonaria)
Chaco Tortoise
(Chelonoidis chilensis)

(Chelonoidis cubensis)
-extinct-
Brazilian Giant Tortoise
(Chelonoidis denticulata)
Lutz's Giant Tortoise
(Chelonoidis lutzae)
-extinct-

(Chelonoidis monensis)
-extinct-
Pinta Island Giant Tortoise
(Chelonoidis abingdonii)
-extinct-
Wolf Volcano Giant Tortoise
(Chelonoidis becki)
San Cristobal giant Tortoise
(Chelonoidis chathamensis)
San Salvador Giant Tortoise
(Chelonoidis darwini)
Pinzon Giant Tortoise
(Chelonoidis duncanensis)
Espanola Giant Tortoise
(Chelonoidis hoodensis)
Floreana Giant Tortoise
(Chelonoidis nigra)
-extinct-
Fernandina Giant Tortoise
(Chelonoidis phantastica)
-extinct-
Santa Cruz Giant Tortoise
(Chelonoidis porteri)
Isabela Island Giant Tortoise
(Chelonoidis vicina)
Southern Cone Giant Tortoise
(Chelonoidis sellovii)
-extinct-
Sombrero Giant Tortoise
(Chelonoidis sombrerensis)
-extinct-
(Chersina)
South African Bowsprit Tortoise
(Chersina angulata)
(Cheirogaster) -extinct-

(Cheirogaster gymnesica)
-extinct-

(Cheirogaster schafferi)
-extinct-
(Cylindraspis)
Reunion Giant Tortoise
(Cylindraspis indica)
Saddle-Backed Mauritius Giant Tortoise
(Cylindraspis inepta)
Domed Rodrigues Giant Tortoise
(Cylindraspis peltastes)
Domed Mauritius Giant Tortoise
(Cylindraspis triserrata)
Saddle-Backed Rodrigues Giant Tortoise
(Cylindraspis vosmaeri)
(Geochelone)
Tenerife Giant Tortoise
(Geochelone burchardi)
Indian Star Tortoise
(Geochelone elegans)
Burmese Star Tortoise
(Geochelone platynota)
Malta Giant Tortoise
(Geochelone robusta)

(Geochelone vulcanica)
(Gopherus)
Mojave Desert Tortoise
(Gopherus agassizii)
Texas Tortoise
(Gopherus berlandieri)
Bolson Tortoise
(Gopherus flavomarginatus)
Sonoran Desert Tortoise
(Gopherus morafkai)
Gopher Tortoise
(Gopherus polyphemus)
(Hadrianus)

(Hadrianus corsoni)

(Hadrianus robustus)

(Hadrianus schucherti)

(Hadrianus utahensis)
(Hesperotestudo)

(Hesperotestudo alleni)

(Hesperotestudo angusticeps)

(Hesperotestudo brontops)

(Hesperotestudo equicomes)

(Hesperotestudo impensa)

(Hesperotestudo incisa)

(Hesperotestudo johnstoni)

(Hesperotestudo kalganensis)

(Hesperotestudo niobrarensis)

(Hesperotestudo orthopygia)

(Hesperotestudo osborniana)

(Hesperotestudo percrassa)

(Hesperotestudo riggsi)

(Hesperotestudo tumidus)

(Hesperotestudo turgida)

(Hesperotestudo wilsoni)

(Hesperotestudo annae)

(Hesperotestudo bermudae)

(Hesperotestudo campester)

(Hesperotestudo crassiscutata)

(Hesperotestudo mlynarskii)

(Hesperotestudo oelrichi)
(Homopus)

(Homopus areolatus)

(Homopus boulengeri)

(Homopus femoralis)

(Homopus signatus)

(Homopus solus)
(Indotestudo)

(Indotestudo elongata)

(Indotestudo forstenii)

(Indotestudo travancorica)
(Kinixys)

(Kinixys belliana)

(Kinixys erosa)

(Kinixys homeana)

(Kinixys lobatsiana)

(Kinixys natalensis)

(Kinixys spekii)
(Malacochersus)
Pancake Tortoise
(Malacochersus tornieri)
(Malachereus)

(Malachereus )

()

()

()
(Manouria)
Asian Giant Tortoise
(Manouria emys)
Impressed Tortoise
(Manouria impressa)
(Megalochelys)
Atlas Tortoise
(Megalochelys atlas)
-extinct-
Cautley's Giant Tortoise
(Megalochelys cautleyi)
(Psammobates)

(Psammobates geometricus)

(Psammobates oculifer)

(Psammobates tentorius)
(Pyxis)
Spider Tortoise
(Pyxis arachnoides)
Flat-Backed Spider Tortoise
(Pyxis planicauda)
(Stigmochelys)
Leopard Tortoise
(Stigmochelys pardalis)
(Stylemys)

(Stylemys botti)

(Stylemys calaverensis)

(Stylemys canetotiana)

(Stylemys capax)

(Stylemys conspecta)

(Stylemys copei)

(Stylemys emiliae)

(Stylemys frizaciana)

(Stylemys karakolensis)

(Stylemys nebrascensis)

(Stylemys neglectus)

(Stylemys oregonensis)
(Stylemys)

(Stylemys botti)

(Stylemys calaverensis)

(Stylemys canetotiana)

(Stylemys capax)

(Stylemys pygmea)

(Stylemys uintensis)

(Stylemys undabuna)
(Agrionemys)
Russian Tortoise
(Agrionemys horsfieldii)
(Testudo)

(Testudo graeca)
Hermann's Tortoise
(Testudo hermanni)

(Testudo horsfieldii)

(Testudo kleinmanni)

(Testudo marginata)

(Testudo werneri)